Amnesty International wijst de vinger naar de batterijindustrie

De ngo Amnesty International wil niet dat de elektrische auto schoon is op vlak van emissies, maar vuil op vlak van mensenrechten en milieuproblemen voor de ontginning van mineralen.

Amnesty International, de ngo die zich richt op mensenrechten en respect voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dringt aan bij de auto-industrie om te letten op de menselijke omstandigheden bij de ontginning van ertsen en zeldzame metalen die onmisbaar zijn geworden voor de ontwikkeling van de elektrische auto. Hoewel Amnesty International de evolutie naar auto’s met nuluitstoot ondersteunt, heeft de organisatie gewezen op schendingen van de mensenrechten, vooral met betrekking tot kinderarbeid en het welzijn van inheemse mensen in de buurt van de mijnen. De ngo heeft ook milieuproblemen vastgesteld.

Lees meer op deze externe link(s):

Scroll naar top